ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Κ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΚΑΪΝΑΝ ο Δίκαιος, γιος του Άρφαξάδ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΚΑΪΝΑΝ ο Δίκαιος, γιος του Ένώς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΚΑΙΣΑΡ ο Απόστολος     ΔΕΚ. 8
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ αδελφός Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου     ΜΑΡΤ. 9
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ μάρτυρας ....    ΑΠΡ. 20
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ μάρτυρας, ο Διάκονος     ΟΚΤ. 7
ΚΑΛΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ ή Καλαντίων Άγιος (
από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους
, και 26 ΑΠΡ. - 6 ΟΚΤ.) ....Α.Χ.Ε.Χ.
[ΚΑΛΗ όσια     ΜΑΪ. 15]
ΚΑΛΛΙΔΑ (ή Κάλλια) μάρτυς ....    ΑΠΡ. 16
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 22
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 9
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ βλέπε 6ιογ. άγ. Καλλίνικη και Βασ     ΜΑΡΤ. 2
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 29
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 28
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 14
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ο Μάγος, μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης ....    ΑΥΓ. 23
ΚΑΛΛΙΟΠΗ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 8
ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ μάρτυρας ....    ΑΠΡ. 7
ΚΑΛΛΙΟΠΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 10
ΚΑΛΛΙΡΟΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ.
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Άγια
ΚΑΛΛΙΣΤΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ μάρτυρας εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΙΟΥΝ. 2
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ Β' Πατριάρχης Κων/πολης     ΝΟΕΜ. 22
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 27
ΚΑΛΛΙΤΡΟΠΟΣ Αγία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΑΛΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 6
[ΚΑΝΔΙΔΑ όσια, ή Βυζάντιο     ΑΥΓ. 7]
ΚΑΝΔΙΔΟΣ μάρτυρας ....    ΙΑΝ. 21
ΚΑΝΔΙΔΟΣ (ή Κλαύδιος) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΚΑΝΙΔΗΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 10
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ πέντε (μετά Δροσίδος)     ΜΑΡΤ. 22
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ πέντε μάρτυρες     ΙΟΥΝ. 9
ΚΑΠΕΤΩΛΙΝΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 27
ΚΑΠΙΤΩΝ Ιερομάρτυρας ....    ΜΑΡΤ. 7
ΚΑΠΙΤΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2·
ΚΑΠΙΤΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 12
CARTHAGE Άγιος (Ιρλανδίας)     ΜΑΪ. 14
ΚΑΡΙΩΝ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΚΑΡΙΩΝ όσιος     ΝΟΕΜ. 24
[ΚΑΡΟΛΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 21]
ΚΑΡΠΟΣ Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 1
ΚΑΡΠΟΣ ο Απόστολος εκ των 70     ΜΑΪ. 26
ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 8
ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΚΑΡΤΕΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΚΑΣΔΟΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 29
ΚΑΣΔΟΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 29
ΚΑΣΙΑ ομολογήτρια     ΑΠΡ. 16
ΚΑΣΙΑΝΗόσία     ΣΕΠΤ. 7
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (Α') Άγιος
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 6 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (Β') Άγιος
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 6 ΟΚΤ., και 4 ΔΕΚ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 21
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ όσιος, ο Ρωμαίος     ΦΕΒΡ. 29
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Σύναξη     ΑΥΓ. 8
ΚΑΣΣΙΝΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 7
ΚΑΣΤΙΝΟΣ Επίσκοπος Βυζαντίου     ΙΑΝ. 25
ΚΑΣΤΟΡΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΚΑΣΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 22
ΚΑΣΤΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΚΑΣΤΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 24
ΚΑΣΤΡΙΚΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΚΑΣΤΩΡ Άγιος     ΣΕΠΤ. 18
ΚΑΣΤΩΡ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΚΑΣΤΩΡ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΚΑΣΤΩΡ όσιος     ΑΥΓ. 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ιερού λειψάνου όσ. Ιωσήφ του ηγιασμένου     ΑΥΓ. 29
ΚΑΤΑΘΕΣΗ κεφαλής Αγ. Ιωάννου Προδρόμου     ΟΚΤ. 29
ΚΑΤΑΘΕΣΗ λειψάνου Αγ. Λαζάρου     ΟΚΤ. 17
ΚΑΤΑΘΕΣΗ λειψάνων άποστ. Λουκά, Ανδρέου, Θωμά, προφ. Έλισσαίου και μάρτ. Λαζάρου     ΙΟΥΝ. 20
ΚΑΤΑΘΕΣΗ τίμιας έσθήτος Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 2
ΚΑΤΑΘΕΣΗ τίμιας ζώνης Θεοτόκου     ΑΥΓ. 31
ΚΑΤΟΥΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΚΑΤΤΙΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 5
ΚΑΤΤΙΔΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 5
KEVIN Άγιος (Ιρλανδίας)     ΙΟΥΝ. 3
ΚΕΓΟΥΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΚΕΛΕΡΙΝΗ Αγία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 25
ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ Πάπας Ρώμης     ΑΠΡ. 8
ΚΕΛΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 8
ΚΕΛΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 21
ΚΕΛΣΙΟΣ Παιδομάρτυρας     ΟΚΤ. 14
ΚΕΝΔΕΑΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     (και Α.Χ.Ε.Χ.)     ΟΚΤ. 6
ΚΕΝΣΟΥΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
KENTINGERN Άγιος (Σκωτίας)     ΙΑΝ. 13
ΚΕΝΤΥΡΙΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ 4

ΚΕΡΑΣΙΑ ΟΚΤ. 20
ΚΕΡΚΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΚΕΡΚΥΡΑ Μάρτυς     ΑΠΡ. 29
ΚΗΡΥΚΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΚΗΡΥΚΟΣ όσιος, εν "Αοπρω     ΜΑΡΤ. 27
ΚΗΡΥΚΟΣ Παιδομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 15
ΚΗΦΑΣ ο Απόστολος     ΔΕΚ. 8
KIARAN Άγιος (Ιρλανδίας)     ΣΕΠΤ. 9
ΚΙΚΙΛΙΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 22
ΚΙΛΙΣΙΟΣ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΙΝΔΕΑΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 20
ΚΙΝΔΕΑΣ όσιος     ΟΚΤ. 6
ΚΙΝΔΕΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 11
ΚΙΝΔΕΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΚΙΝΕΖΟΙ  Άγιοι  222 (Βλ. θιογ. Αγ. Μητροφ. Τσί)     ΙΟΥΝ. 11
ΚΛΑΥΔΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΚΛΑΥΔΙΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΚΛΑΥΔΙΝΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 27
ΚΛΑΥΔΙΟΣ βλέπε Κλαυδιανός     ΑΠΡ. 5
ΚΛΑΥΔΙΟΣ βλέπε Κλαυδιανός     ΟΚΤ. 25
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας (Α')     ΟΚΤ. 30
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας (Β')     ΟΚΤ. 30
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΚΛΑΥΔΙΟΣ μάρτυρας, το νήπιο (περιττής την 19η ΙΑΝ.) ΙΟΥΝ. 3
ΚΛΑΥΔΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 3
ΚΛΑΥΔΙΟΣ ο Τριθούνος, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 19
ΚΛΕΙΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΚΛΕΟΝΙΚΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 3
ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16
ΚΛΕΟΠΑΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 30
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ όσία     ΟΚΤ. 19
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΚΛΗΜΗΣ Επίσκοπος Αγκύρας     ΙΑΝ. 23
ΚΛΗΜΗΣ Επίσκοπος Άχρίδας     ΝΟΕΜ. 22
ΚΛΗΜΗΣ Ιερομάρτυρας, Επίσκοπος Ρώμης     ΝΟΕΜ. 24
ΚΛΗΜΗΣ Κουϊ-Κίν Άγιος Κινέζος
(βλέπε βιογραφία Αγ. Μητροφάνους Τσί-Σούνγκ)     ΙΟΥΝ. 11
ΚΛΗΜΗΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 23
ΚΛΗΜΗΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 10
ΚΛΗΜΗΣ όσιος     ΙΑΝ. 26
ΚΛΗΜΗΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 17
ΚΛΗΜΗΣ όσιος, ο Στυλίτης     ΙΑΝ. 27
ΚΛΗΜΗΣ ο υμνογράφος     ΑΠΡ. 30
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 4
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 10
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 7
ΚΟΔΡΑΤΟΣ μάρτυρας, ο δήμιος     ΑΥΓ. 17
ΚΟΔΡΑΤΟΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 21
ΚΟΔΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 22
CUTHBERT Άγιος (Σκωτίας)     ΜΑΡΤ. 20
CUTHBURGE Αγία (Βρεταννίας)     ΑΥΓ. 31
ΚΟΙΜΗΣΗ Αγ. Άννας, μητέρας της Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 25
ΚΟΙΜΗΣΗ Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου     ΣΕΠΤ. 14
ΚΟΙΜΗΣΗΑγ. Μητροφάνη και Αλεξάνδρου (Ρώσοι)     ΝΟΕΜ. 23
ΚΟΙΜΗΣΗ Αγ. Μιχαήλ (Ρώσου)     ΝΟΕΜ. 22
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΠΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ     ΑΥΓ. 15
ΚΟΪΝΤΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΚΟΪΝΤΟΣ Άγιος     ΙΟΥΛ. 2
ΚΟΪΝΤΟΣ ο ομολογητής     ΜΑΡΤ. 2
COLUMBA Άγιος (Σκωτίας)     ΙΟΥΝ. 9
COLUMBANUS Άγιος (Ιρλανδίας)     ΝΟΕΜ. 21
ΚΟΜΑΣΙΟΣ Οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΚΟΜΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 30
ΚΟΜΟΔΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
COMGALL Άγιος (Ιρλανδίας)     ΜΑΪ. 10
ΚΟΝΕΩΣ φλογέρας μνήμη     ΝΟΕΜ. 6
ΚΟΝΩΝ Άγιος     ΙΟΥΝ. 5
ΚΟΝΩΝ μάρτυρας (βλέπε 1040 Μάρτυρες)     ΙΟΥΝ. 30
ΚΟΝΩΝ ο Ίσαυρος     ΜΑΡΤ. 5
ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός     ΜΑΡΤ. 5
ΚΟΝΩΝ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΚΟΝΩΝ Οσιομάρτυρας     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΟΝΩΝ όσιος     ΦΕΒΡ. 19
ΚΟΠΡΙΣ Οσιομάρτυρας     (και 9 Ίουλ.)     ΔΕΚ. 17
ΚΟΠΡΙΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 24
ΚΟΠΡΙΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 4
ΚΟΡΑΛΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΚΟΡΕΣ δύο, μάρτυρες     ΣΕΠΤ. 15
ΚΟΡΕΣ δώδεκα, μάρτυρες     ΟΚΤ. 31
ΚΟΡΕΣ πέντε, μάρτυρες     ΟΚΤ. 31
ΚΟΡΕΜΩΝ μάρτυρας, ο έπαρχος     ΔΕΚ. 15
ΚΟΡΙΛΛΑ Αγία     ΙΟΥΛ. 4
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Άγιος, ο Εκατόνταρχος     ΣΕΠΤ. 13
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ όσιος, Ρώσος     ΜΑΪ. 19
ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ.13
ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 14
ΚΟΣΜΑΣ  Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΚΟΣΜΑΣ  Άγιος, ο Ανάργυρος     ΝΟΕΜ. 1
ΚΟΣΜΑΣ ο Α' αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     ΙΑΝ. 2
ΚΟΣΜΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 17
ΚΟΣΜΑΣ μάρτυρας, ο Ανάργυρος     ΟΚΤ. 17
ΚΟΣΜΑΣ ο Ανάργυρος, μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 1
ΚΟΣΜΑΣ ο Νεομάρτυρας     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΟΣΜΑΣ ο Νέος Ιερομάρτυρας, ο Αιτωλός     ΑΥΓ. 24
ΚΟΣΜΑΣ ο ομολογητής, επίσκοπος Χαλκηδόνος     ΑΠΡ. 18
ΚΟΣΜΑΣ Οσιομάρτυρας (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΚΟΣΜΑΣ Οσιομάρτυρας, Άγιαννανίτης     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΟΣΜΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 19
ΚΟΣΜΑΣ όσιος, ο Ζωγραφίτης     ΣΕΠΤ. 22
ΚΟΣΜΑΣ όσιος, ο Μελωδός     ΟΚΤ. 14
ΚΟΣΜΑ μονάχου οπτασία     ΟΚΤ. 5
ΚΟΣΜΙΑ Αγία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΟΤΤΥΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΚΟΥΑΡΤΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 10
ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ή Κουρνούτας ή Κορνούτιος Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Ικονίου (και Α.Χ.Ε.Χ.)     ΣΕΠΤ. 12
ΚΡΑΤΕΡΟΣ μάρτυρας, ο ευνούχος, εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΚΡΑΤΕΡΟΣ μάρτυρας, ο στρατηγός, εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΚΡΗΣΚΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 10
ΚΡΗΣΚΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 15
ΚΡΗΣΚΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 28
ΚΡΗΣΚΗΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 30
ΚΡΙΣΠΟΣ (είναι ο Απόστολος Σωσθένης,      ΔΕΚ. 8)
ΚΡΙΣΠΟΣ συνεργ. απ. Παύλου     ΦΕΒΡ. 13
ΚΡΟΝΙΔΗΣ μάρτυρας, ο Διάκονος     ΣΕΠΤ. 13
ΚΡΟΝΙΔΗΣ ο Κομενταρίσιος, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΚΡΟΝΙΟΝΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΚΡΟΝΙΩΝ μάρτυρας (περιττώς ΔΕΚ. 30)     ΟΚΤ. 30
ΚΡΥΣΠΟΣ Απόστολος     (και 8 ΔΕΚ.)     ΔΕΚ. 4
ΚΥΝΤΙΑΝΟΣ Άγιος     ΑΠΡ. 29
ΚΥΝΤΙΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 13
ΚΥΝΤΙΛΙΑΝΟΥ μάρτυρος, εύρεσις λειψάνου     ΑΥΓ. 2
ΚΥΝΤΙΩΝ (ή Κυντιανός) Επίσκοπος Σελευκίας     ΝΟΕΜ. 15
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ή Κυπρίνος ή Κυρίνος μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 2
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 10
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 5
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Οσιομάρτυρας     (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ όσιος, Ρώσος     ΣΕΠΤ. 16
ΚΥΠΡΙΛΛΑ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 4
ΚΥΠΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΚΥΠΡΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΚΥΡΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 28
ΚΥΡΑΝΝΑ (ή Κυρήνη) ή Νεομάρτυς     ΦΕΒΡ. 28
ΚΥΡΙΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 5
ΚΥΡΙΑ (ή Κυρα) μάρτυς     ΙΟΥΝ. 6
ΚΥΡΙΑΙΝΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 1
ΚΥΡΙΑΚΗ ή Μεγαλομάρτυς     ΙΟΥΛ. 7
ΚΥΡΙΑΚΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 26
ΚΥΡΙΑΚΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 19
ΚΥΡΙΑΚΗ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 2
ΚΥΡΙΑΚΗ Τελώνη και Φαρισαίου     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Ασώτου     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Απόκρεω     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Τυρινής     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Νηστειών Πρώτη (της Ορθοδοξίας)     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Νηστειών Δεύτερη (Αγ. Γρηγορίου Παλαμά)     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Νηστειών Τρίτη (Προσκ. Τιμίου Σταυρού)     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Νηστειών Τετάρτη (Αγ. Ιωάννου Κλίμακος)     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Νηστειών Πέμπτη (Όσ. Μαρίας Αιγύπτιας) Τ    ΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ Βαΐων     ΤΡΙΩΔ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ Αγ. Αποστόλου Θωμά (ψηλάφηση) (μνήμη πέντε νεομαρτύρων εν Μάκρη)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ     ΙΟΥΛ. 13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ :     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7η (Ζ') ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (μνήμη 318 Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ή 8η Κυριακή από το Πάσχα) ..    ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ή 9η Κυριακή από το Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (η 10η Κυριακή από το Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ     ΔΕΚ. 18
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ     ΔΕΚ. 11
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ     ΔΕΚ. 26
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας (ό δήμιος)     ΙΟΥΛ. 16
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΚΥΡΙΑΚΟΣ μάρτυρας, ο δημότης     ΣΕΠΤ. 6
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 18
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΚΥΡΙΑΚΟΣ όσιος, ο αναχωρητής     ΣΕΠΤ. 29
ΚΥΡΙΑΚΟΣ όσιος, ο εν Κύπρω     ΜΑΪ. 24
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΟΚΤ. 27
ΚΥΡΙΑΚΟΣ το νήπιο, μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΚΥΡΙΛΛΙΑΝΟΣ έπίσ. Άργυρουπ. (6λ. Αγ. Καστίνος)     ΙΑΝ. 25
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας     ΙΑΝ. 18
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας     ΙΟΥΝ. 9
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων     ΜΑΡΤ. 18
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Επίσκοπος Ρώσος     ΑΠΡ. 28
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ιερομάρτυρας, επίσκ. Γορτύνης Κρήτης     ΙΟΥΝ. 14
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ιερομάρτυρας, πατρ. Κων/πολης     ΑΠΡ. 18
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ισαπόστολος, φωτιστής των Σλαύων     ΜΑΪ. 11
ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 5
ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
[ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 7]
[ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 29]
ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 29
ΚΥΡΙΛΛΟΣ μάρτυρας, ο στρατηγός, εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ο Διάκονος, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Οσιομάρτυρας (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Οσιομάρτυρας από τη Θεσ/νίκη     ΙΟΥΛ. 6
ΚΥΡΙΛΛΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ 17
ΚΥΡΙΛΛΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 9
ΚΥΡΙΛΛΟΣ όσιος, ο Φιλεώτης     ΔΕΚ. 2
ΚΥΡΙΝΟΣ ή Κυριάκος ο επίσκοπος     ΙΑΝ. 30
ΚΥΡΙΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΚΥΡΜΙΔΩΛΗΣ Νεομάρτυρας, εν Αίγύπτω     ΟΚΤ. 18
ΚΥΡΟΣ  Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     ΙΑΝ. 8
ΚΥΡΟΣ ο Ανάργυρος, μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΚΥΡΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 9
ΚΥΡΟΥ  Αναργύρου, εύρεσις Λειψάνου     ΙΟΥΝ. 28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Αγία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ο Νέος Ιερομάρτυρας ο Ρώσος     ΔΕΚ. 26
CONSTANTIN Άγιος (Σκωτίας)     ΜΑΪ. 9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άγιος, ο βασιλεύς     ΣΕΠΤ. 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άγιος, παις     ΑΥΓ. 4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μάρτυρας ο εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεομάρτυρας, εξ Άγαρηνών     ΙΟΥΝ. 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεομάρτυρας, ο Υδραίος     ΝΟΕΜ. 14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο θαυματουργός, μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο Μέγας     ΜΑΪ. 21
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ όσιος, εξ Ιουδαίων     ΔΕΚ. 26
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ όσιος, Ρώσος     ΜΑΪ. 21
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο Α' (κατ7 άλλους ο Γ' ο Λειχούδης) Πατριάρχης Κων/πολης     ΙΟΥΛ. 29
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο Α' Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Γενέθλια     ΜΑΪ. 11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Λύτρωση από βαρβάρους     ΑΥΓ. 15
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ