Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Αυγούστου


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΙΟΣ και ΑΝΙΚΗΤΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΛΑΜΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 12 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Κρήτη

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΜΦΙΛΟΣ και ΚΑΠΙΤΩΝ

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΙΟΣ και ΑΝΙΚΗΤΟΣ
Ό Φώτιος ήταν ανεψιός του Ανίκητου. Κατάγονταν και οι δύο από τη Νικομήδεια. Όταν ο Διοκλητιανός θέλησε να κινήσει διωγμό κατά των χριστιανών, μίλησε μπροστά στη Σύγκλητο με τους πιο υβριστικούς λόγους εναντίον τους. Εκεί ήταν παρών και ο Ανίκητος, που όταν άκουσε αυτά τα λόγια του βασιλιά, όχι μόνο δε φοβήθηκε, αλλά σηκώθηκε με θάρρος, δήλωσε ότι είναι χριστιανός και είπε στο Διοκλητιανό: "Πλανάσαι, βασιλιά, αν νομίζεις ότι με τα μέτρα κατά των Χριστιανών θα πετύχεις τους ασεβείς σκοπούς σου. Μάθε ότι οι χριστιανοί αποτελούν σήμερα την υγιέστερη μερίδα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και θα ήταν ανόητοι και αναίσθητοι αν πίστευαν στα είδωλα. Γι' αυτό όποια μέτρα και αν πάρεις εναντίον τους, στο τέλος ζημιωμένος θα είσαι εσύ, ενώ αυτοί ένδοξοι μάρτυρες". Ο Διοκλητιανός, προσβεβλημένος από την παρατήρηση του Ανίκητου, διέταξε και τον έριξαν τροφή σ' ένα τρομερό λιοντάρι. Άλλα το λιοντάρι σταμάτησε την άγρια ορμή του και ημέρεψε σαν πρόβατο. Τότε έγινε μεγάλος σεισμός και συνετρίβησαν πολλά ειδωλολατρικά αγάλματα. Κατόπιν τον έβαλαν σε τροχό με αναμμένη φωτιά από κάτω. Αλλά από θαύμα, ο τροχός σταμάτησε και ηφωτιά έσβησε. Τότε έτρεξε και τον αγκάλιασε ό ανεψιός του, Φώτιος. Μόλις είδαν αυτό οι ειδωλολάτρες, έδεσαν και τους δύο μέσα στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου. Και αφού υπερθέρμαναν το νερό, παρέδωσαν και οι δύο ένδοξα το πνεύμα τους.


Απολυτίκιο. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τη συμφωνία, την οίκείωσιν, της συγγενείας, δι' αγώνων ιερών έλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ανίκητε, σύν τώ Φωτίω φωτός τώ θεράποντι. Άλλ' αίτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων άφεσιν, τοις μέλπουσιν υμών την θείαν αθλησιν.


Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΛΑΜΩΝ
Ήταν γέροντας και σοφός διδάσκαλος του μεγάλου Παχωμίου (15 Μάιου). Απεβίωσε ειρηνικά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ 12 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Κρήτη
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡ
Απεβίωσε ειρηνικά.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΜΦΙΛΟΣ και ΚΑΠΙΤΩΝ
Μαρτύρησαν δια ξίφους.


ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Απεβίωσαν ειρηνικά.
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ