>
 

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Αυγούστου


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Αρχιδιάκονος, ΞΥΣΤΟΣ Πάπας Ρώμης και ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΝ, ο φιλόσοφος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΞΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Βιζύη (κατ' άλλους Λιβύη)

  • Η ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ Παρθενομάρτυς, η εν Καρχηδόνι

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ της Καλούγας (Ρώσος)

 

 

Αναλυτικά

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Αρχιδιάκονος, ΞΥΣΤΟΣ Πάπας Ρώμης και ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν το 253 μ. Χ. Ο αρχιδιάκονος Λαυρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της ρωμαϊκής Εκκλησίας και του είχαν εμπιστευθεί τη διαχείριση της περιουσίας της. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο πάπας Ρώμης Ξυστός ή Σίξτος ο Β', πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του ομολογώντας τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε. Κατόπιν συνέλαβαν και το Λαυρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της Εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαυρέντιος δέχθηκε και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανά και αναπήρους. Και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της Εκκλησίας, "όπου ούτε σης ούτε βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν"1. Δηλαδή, όπου ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων, για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενό τους. Εξαγριωμένοι τότε οι ειδωλολάτρες, έψησαν το Λαυρέντιο ζωντανό, πάνω σε σιδερένια σχάρα. Το λείψανό του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλυτος. Όταν, όμως, το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι μαρτυρικά τελείωσε τη ζωή του και ο Ιππόλυτος.
1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, στ' 20.


Απολυτίκιο. Ήχος γ'. Την ωραιότητα.
Τω θείω Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ως άνθραξ έφλεξας, πλάνης την άκανθαν, Άρχιδιάκονε Χριστού, Λαυρέντιε Αθλοφόρε' όθεν ως θυμίαμα, λογικόν όλοκαύτωσαι, τω σε μεγαλύναντι, τω πυρί τελειούμενος· διό τους σε τιμώντας θεόφρον, σκέπε εκ πάσης επήρειας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΝ, ο φιλόσοφος
Απεβίωσε ειρηνικά. (Εδώ ορισμένα Αγιολόγια, αναφέρουν και τη μνήμη κάποιου μάρτυρος Ηραΐδου).

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΞΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Βιζύη (κατ' άλλους Λιβύη)
Μαρτύρησαν, αφού άλλους συνέτριψαν τα οστά και άλλους ξέσχισαν τις σάρκες.


Η ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ  Παρθενομάρτυς, η εν Καρχηδόνι


Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ της Καλούγας (Ρώσος)
(Δια Χριστόν σαλός)
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ