Εορτάζοντες την  6ην του μηνός Μαρτίου


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 42 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από το Αμόριο

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΒΑΣΣΟΗΣ (ή Βασσώης), ΑΕΤΙΟΣ, ΔΥΟ (2) ΚΡΑΤΕΡΟΙ, ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ο Θαυματουργός

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Όσιομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ

  • Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

  • Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΗΛΩΝ (Καρφιών)

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ και ΕΥΒΟΥΛΟΣ

 

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ 42 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από το Αμόριο
Το Αμόριο, πόλη της Φρυγίας, από τον 6ο αιώνα ήταν επίσημο στρατιωτικό κέντρο του βυζαντινού κράτους στην κεντρική Ασία. Όταν το 838 κυριεύθηκε από τους ’ραβες, με πολιορκητή το χαλίφη Μουτασίμ, υστέρα από προδοσία, λέγεται ότι σκοτώθηκαν και αιχμαλωτίσθηκαν εβδομήντα χιλιάδες πολίτες. Μεταξύ των αιχμαλώτων ήταν και 42 διαπρεπέστατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ευγενών βυζαντινών οικογενειών. Αυτούς τους πήγαν στη Βαγδάτη και τους έριξαν στη φυλακή αλυσοδεμένους. Μέσα στο σκοτάδι και την υγρασία. Εκεί, χωρίς νερό και ψωμί, έκαναν συνεχώς προσευχή να πεθάνουν το γρηγορότερο. Κάποια μέρα, τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους παρουσίασαν στο χαλίφη. Αυτός, με ύφος φιλικό, έταξε να τους αποκαταστήσει στα αξιώματα τους αν γίνονταν μουσουλμάνοι. ΟΙ γενναίοι άνδρες, χωρίς αναβολή, είπαν στο χαλίφη ότι αυτό δε γίνεται ούτε κατά φαντασία. Τότε ο χαλίφης, εκνευρισμένος, διέταξε και τους θανάτωσαν με τον πιο φρικτό τρόπο. Έτσι, ή θυσία αυτών των αγίων μαρτύρων διδάσκει αυτό πού λέει και ο Απ. Παύλος. Ότι, δηλαδή, οι αγωνιστές της πατρίδας και της πίστης είναι διπλά ιεροί και αποτελούν εκλεκτή παράταξη στο χορό των αγίων του Θεού.


Απολυτίκιο. Ήχος γ'. Την ωραιότητα.
Την θεοσύλλεκτον, του Λόγου φάλαγγα, τους Τεσσαράκοντα και δύο Μάρτυρας, τους εν μια πάντας σπουδή, άθλήσαντας τιμήσωμεν ούτοι γαρ της πίστεως, ηνωμένοι τη χάριτι , δήμον άκαθαίρετον, ίερώς συνεκρότησαν, και ώφθησαν Χριστού κληρονόμοι, ξίφει τμηθέντες τους αυχένας.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΒΑΣΣΟΗΣ (ή Βασσώης), ΑΕΤΙΟΣ, ΔΥΟ (2) ΚΡΑΤΕΡΟΙ, ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΟΙ ’γιοι αυτοί ήταν μεταξύ των πιο πάνω 42 μαρτύρων από το Αμόριο. ο Θεόδωρος ήταν στρατηγός και πρωτοσπαθάριος, ο Θεόφιλος στρατηγός και πατρίκιος, ο Κάλλιστος τουρμάρχης, ο Κωνσταντίνος δρουγγάριος, ο Βασσόης δρομεύς, ο Μελισσηνός και ’έτιος στρατηγοί, ο Κρατερός Ευνούχος, ο άλλος Κρατερός στρατηγός και ο Κύριλλος επίσης στρατηγός.


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ

Απεβίωσε ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ο Θαυματουργός
Ό όσιος Ησύχιος καταγόταν από τη Γαλατία, από ένα χωριό πού ονομαζόταν ’νδράκινα (κατά τον Μ. Γαλανό Νέα Κλαυδιούπολη). Από νεαρή ηλικία, είχε κλήση προς τη μοναχική πολιτεία. Γι' αυτό και έφυγε από την πατρίδα του, και πήγε προς τα παραθαλάσσια μέρη της ’ρδανίας, προς το όρος του Μαΐωνος. Εκεί έκτισε καλύβα και ζούσε από την καλλιέργεια των γύρω ερημικών τοποθεσιών. Επειδή όμως ο τόπος ήταν άνυδρος, κατέβηκε στους πρόποδες του βουνού, όπου βρήκε πηγή νερού και εκεί έκτισε ναό έπ' ονόματι του αγίου Ανδρέα. Έζησε αυστηρότατη ασκητική ζωή και ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να κάνει θαύματα. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία και τάφηκε μέσα στο ναό πού έκτισε ο ίδιος, κοντά στη δεσποτική πύλη και μέσα σε πέτρινη λάρνακα. Επί δε της βασιλείας Κωνσταντίνου και Ειρήνης κατά το έτος 781, ο επίσκοπος Αμάσειας Θεοφύλακτος, μετέφερε το Ιερό λείψανο αυτού του μεγάλου ασκητή στην Αμάσεια, και εναπόθεσε αυτό στο δεξιό μέρος του θυσιαστηρίου.


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Οσιομάρτυρας
Μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ
Μαρτύρησε αφού τον περιέλουσαν με βραστό νερό.


Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
Βλέπε 14η Σεπτεμβρίου, Ύψωση Τιμίου Σταυρού.


Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΗΛΩΝ (Καρφιών)
Βλέπε 14η Σεπτεμβρίου, Ύψωση Τιμίου Σταυρού


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ και ΕΥΒΟΥΛΟΣ
Μαρτύρησαν δια ξίφους.
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

   

 

Phoenix Ancient Art