Εορτάζοντες την  6ην του μηνός  Ιανουαρίου


 

  • ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

  • Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

Αναλυτικά

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Η γιορτή αυτή είναι από τις αρχαιότερες  της Εκκλησίας μας και άρχισε το δεύτερο  μετά Χριστόν αιώνα.

Αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του  Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό.

Η Ιστορία της βάπτισης αυτής είναι γνωστή, ιδιαίτερα από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, στο Γ' κεφάλαιο, στους στίχους 13-17.

Ό Πρόδρομος Ιωάννης μετά από θεία διαταγή άφησε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό.

Εκεί κήρυττε, εξομολογούσε και βάπτιζε. Ενώ έκανε ο Ιωάννης το έργο αυτό, μια μέρα ήλθε σ' αυτόν ο Ιησούς.

Το Πνεύμα το Άγιο πληροφόρησε το γιο της Ελισάβετ ποιος ήταν.

Ό Ιησούς ζητάει να βαπτισθεί.

Έκπληκτοι οι παρευρισκόμενοι βλέπουν τον αύστηροπρόσωπο και επιβλητικό ασκητή και διδάσκαλο να υποχωρεί με ανέκφραστη ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά στον άγνωστο. Στην αρχή αρνείται να Τον βαπτίσει και Του λέει ότι αυτός έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον.

Ό Ιησούς τον πείθει να Τον βαπτίσει, διότι έτσι έπρεπε.

Και τότε, στα νερά του Ιορδάνη διαδραματίζεται σκηνή μεγαλειώδης και μοναδική.

Με μορφή περιστεριού το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάθεται πάνω στον βαπτιζόμενο Ιησού. Και συγχρόνως, φωνή από τον ουρανό, του Πατέρα Θεού, ακούγεται να λέει: "Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα".

Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο στη βάπτιση του Ιησού φανερώθηκε ο Θεός ο τρισυπόστατος, ή Τριάδα ή Αγία, και γι' αυτό ή Εκκλησία μας ονόμασε τη γιορτή αύτη Θεοφάνεια.

 

Απολυτίκιο. Ηχος α'.

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος έφανερώθη προσκύνησις · του γαρ Γεννήτορας ή φωνή προσεμαρτύρει σοι, άγαπητόν σε Υίόν όνομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

 

Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 Ό νεοφανής αυτός άγιος νεομάρτυρας καταγόταν από το χωριό Δημινίτζα της Λακωνίας Πελοποννήσου. Αρνούμενος να υποκύψει στις πιέσεις των Τούρκων να αλλαξοπιστήσει, αποκεφαλίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Ιανουαρίου 1695.

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΡΙΟΣ

Υπήρξε Ιεροδιάκονος της Εκκλησίας της Καισαρείας.

Χειροτονήθηκε Αναγνώστης από τον Μ. Βασίλειο και Ιεροδιάκονος από τον αδελφό του Μ. Βασιλείου Γρηγόριο Νύσσης και έζησε ζωή Αποστολική. Ήταν γιος Ιερέα από την Ιβηρία πού εξελληνίστηκε στην Καισαρεία.

Υπήρξε δεινότατος ρήτορας και απ' αυτό λίγο έλειψε να χάσει τη σωφροσύνη του ερωτευθείς γυναίκα πλούσια, πού σώθηκε όμως από την κατάσταση αυτή δια θαύματος. Κατόπιν πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου πάλι πολεμήθηκε από την αλαζονεία για την ρητορική του ευφράδεια. Μόλις όμως, χάριτι Θεού, συνήλθε, εξομολογήθηκε στην Όσία Μελάνη τη Ρωμαία, ή οποία συνέβαλε να γίνει μοναχός.

Άσκήτευσε σε κάποιο όρος της Νιτρίας, όπου έζησε 16 χρόνια με αυστηρότατη εγκράτεια. Αφού καθάρισε τον νου και την καρδιά του, μετά τρία χρόνια πέθανε την 6η Ιανουαρίου του 415, αφού πρώτα αξιώθηκε και του προφητικού χαρίσματος.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ